Revitalizace bytového domu

Zajištění stavebního dozoru při kompletní revitalizaci fasády bytového domu na Praze 5, která spočívala v zateplení objektu, opravě balkonů, výměně oken a obnově omítek.

Revitalizace bytového domu

Zajištění stavebního dozoru při revitalizaci bytového domu na Praze 9, která spočívala v zateplení objektu, výměně oken, obnově omítek a opravě sedlové střechy.

Rekonstrukce ploché střechy

Oprava ploché střechy vyžadovala zbudování nového krovu, tepelné zaizolování střechy, obnovu střešní krytiny a instalaci nového odvodnění střechy, hromosvodů a prvků ochrany proti holubům. Rekonstrukce fasády byla realizována v roce 2020 a byla financována z vlastních zdrojů získaných pronájmem komerčních prostor.

Rekonstrukce terasy

SVJ Compass s.r.o. - ilustrace 2 - kdo jsme - správa SVJ

Rekonstrukce spočívala v odstranění staré hydroizolace, nášlapných vrstev, skleněných výplní zábradlí a nátěrů a jejich nahrazení novými. Rekonstrukce byla realizována v roce 2023 a byla financována z vlastních zdrojů.

Kompletní rekonstrukce fasády do vnitrobloku

V rámci rekonstrukce fasády do vnitrobloku došlo k obnovení omítek, hydroizolace balkonů, nášlapných vrstev balkonů a k instalaci nových balkonových zábradlí, markýz, parapetů a prvků ochrany proti holubům. Dále došlo k instalaci nových komínů a k jejich uspořádání na fasádě. Rekonstrukce fasády byla realizována v roce 2020 a byla financována z vlastních zdrojů získaných pronájmem komerčních prostor.

Kompletní revitalizace sklepních a komerčních prostor

V rámci revitalizace byla realizována opatření proti vzlínání zemní vlhkosti spočívající v obnovení svislé a vodorovné hydroizolace podlah a stěn pod úrovní terénu. Došlo také k modernizaci příslušných prostor spočívající v instalaci nových rozvodů elektroinstalace, vody, odpadů, topení, datových sítí, dlažeb, obkladů, oken, zařizovacích předmětů a k obnovení povrchů stěn a stropů. Aby se do […]