SVJ Compass s.r.o. - ilustrace - ceník - správa svj
Rok 2020

Rekonstrukce ploché střechy

Praha 4 - Nusle

Oprava ploché střechy vyžadovala zbudování nového krovu, tepelné zaizolování střechy, obnovu střešní krytiny a instalaci nového odvodnění střechy, hromosvodů a prvků ochrany proti holubům.

Rekonstrukce fasády byla realizována v roce 2020 a byla financována z vlastních zdrojů získaných pronájmem komerčních prostor.