Rok 2017

Kompletní revitalizace sklepních a komerčních prostor

Praha 4 – Nusle

V rámci revitalizace byla realizována opatření proti vzlínání zemní vlhkosti spočívající v obnovení svislé a vodorovné hydroizolace podlah a stěn pod úrovní terénu. Došlo také k modernizaci příslušných prostor spočívající v instalaci nových rozvodů elektroinstalace, vody, odpadů, topení, datových sítí, dlažeb, obkladů, oken, zařizovacích předmětů a k obnovení povrchů stěn a stropů. Aby se do budoucna zabránilo vzniku plísní, došlo také k navržení a realizaci zcela nového systému odvětrávání celého prostoru.

Revitalizace proběhla v roce 2017 a byla financována z 15letého úvěru od ČSOB s fixní sazbou po celou dobu trvání úvěru.